پند بزرگان

 •   بهترینها را در خودتان خواهید یافت وقتی در دیگران خوبی بجوئید « مارتین والش »

 • وقتی آنچه داریم می بخشیم , آنچه را نیازمند آنیم , دریافت خواهیم کرد « داگلاس لاوسن »

 • کسی که فکر نمیکند به ندرت دم فرو میبندد « نیوتن »

 • هرگز تسلیم نشوید « ونستون چرچیل»

 • استعداد در انتخاب ها است « روبرت دونیرو»

 • هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن  و کاری انجام مده « فیثاغورث »

 • فضیلت انسان زیر زبانش نهفته است « حضرت علی »

 • سعادت آرامش خاطر است « پاسکال »

 • بهترین شکل حکمرانی، سلطنت بر قلبهاست «  ناپلئون »

 • ناامیدى، آخرین نتیجه گیرى  بى خردان است « ضرب المثل انگلیسى »

 • در دنیا خفتگانی هستند که  بیداریشان همچون بیدار شدن  اژدها وحشتناک است « ناپلئون »

 • مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسیدو موفقیت هایتان را  بر سنگ مرمر « پرمودا باترا »

 • از اشتباهات دیگران درس عبرت  بگیرید؛ آن قدر عمر نمی کنید که همه آنها را تجربه کنید

 • خوش بینان در هرخطری فرصتی می بینند و بد بینان درهر فرصتی خطری

 • زمانی که همه چیز بر ضد شماست به یاد آورید که هواپیما همواره خلاف جهت باد اوج می گیرد

 • انسان برکه ای است که بدون بدون تغییر مداوم مرداب  خواهد شد

 • اجازه ندهید نا امید ی های دیروزبر آرزوهای فردای شما  سایه افکنند

 • گرمای یک دوست در کنار شما می تواندبه مراتب بیشتر از یک کت گرانقیمت باشد

 • سه چیز روح شما را محدود می کند منفی بافی ,پیش داوری  وعدم تعادل

 • بهترین زمان برای سکوت زمانی است که حس می کنید باید جوابی بدهید

 • عاشق سگی هستم که در حاصل جمع صدای پاها، قوزک پای دزد را به دندان میگیرد

 • هدف در مدرسه من دستیابی به  پیروزی با هر وسیله ای است « میاموتو موساشی »

 • ما اشتباهات جدیدی را اختراع  نمی کنیم اشتباهات گذشته را تکرار می کنیم « بیل بال هاس »

 • کاری را که واقعا دوست دارید انجام دهید

 • بالاترین الویت هایتان را تعیین و سپس با تمام قوا روی آنها تمرکز کنید

 • رمز خوشبختی داشتن ذهنی سالم در بدنی سالم است - تئودور روزولت
/ 0 نظر / 6 بازدید